Saturday, 31 January 2015

Surah alFathir ayat 32 dan 33


Artinya : 
Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.
Artinya :
(Bagi mereka) surga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka didalamnya adalah sutera.

Mafhumnya terdapat 3 golongan manusia ketika dipadang mahsyar:
1. Orang yang menzalimi diri mereka sendiri, iaitu orang yang kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya.
2. Orang pertengahan, iaitu orang yang kebaikannya sebanding lebih kurang dengan kesalahannya.
3. Orang yang selalu bersegera berbuat kebaikan, orang yang kebaikannya banyak, dan sedikit kesalahannya.

Menjelaskan bahwa ummat Muhammad telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab suci Al quran. Dalam ayat yang 32  Allah menjelaskan terhadap keadaan mereka di akhirat nanti.

Umat Muhammad yang bakal masuk surga dibagi menhajdi 3 golongan :
1. golongan masuk syurga tanpa hisab, karena masa hidupnya selalu kompetitif dalam berbakti dan berbuat kebajikan. Contoh kisah saidina Abu Bakar. 

2. golongan masuk syurga yang melalui proses hisab yang mudah dan cepat, kerana pada masa hidupnya cukup kompetitif, tetapi masih suka meninggalkan yang sunnah. Manusia dikurniakan fitrah yang suka kpd kehidupan dunia.

3. golongan masuk syurga susulan. Kerana pada masa hidupnya tidak berjiwa kompetitif dalam berbakti dan berbuat kebajikan, di samping banyak melakukan kesalahan. Sedikit imannya. Mereka akan berada di Padang Mahsyar dalam tempoh yang lama dan itu juga merupakan satu siksaan (1 tahun sama dgn 1000 tahun)

No comments:

Post a Comment